RTL Group acquires and invests in United Screens

RTL Group acquires and invests in United Screens

RTL Group acquires and invests in United Screens 1500 500 United Screens

Swedish, Norwegian and Finnish versions of this announcement can be found further down.

RTL Group acquires and invests in United Screens

We are happy to announce that United Screens has been acquired by the RTL Group, a global leader in online video which is majority owned by Bertelsmann, one of the world’s largest media companies. This acquisition and investment gives us at United Screens the substantial additional resources to grow and develop even faster, and allows us to accelerate our Youtube and multi-platform network together with all our creators, partners and clients of United Screens network.  

Malte Andreasson, CEO and co-founder:
– We’re happy that RTL Group shares our high ambitions for the future, and that we with this investment and new alliance will keep growing the business together for the coming years. At United Screens, we will continue striving for the best for our creators, partners and clients.

– The most exciting about this is that we will continue to do exactly what we’ve been doing for years now: changing the media landscape! That meaning that we are changing the premises for creators and advertisers to work with online video.
RTL Group is a leader in broadcast, content and digital, and United Screens will represent the Nordic market. Its portfolio includes multi-platform networks such as Berlin-based Divimove and LA-based Stylehaul. RTL Group has been owner of the production company FremantleMedia in Sweden for many years. We are proud to become part of such a great family. We will continue to work as an independent company, meaning that our daily business will continue just as usual with the United Screens-team, which remains the same.

With the investment we at United Screens continue to focus on developing our Youtube and multi platform-presence, develop data-driven systems for creators and clients and enhancement of the service for partners within the network. We are truly happy to have you joining on our exciting future journey together!

– We want to thank Bonnier Ventures, that believed in our idea and provided us with early-stage backing, for the cooperation during the first four years of our journey, says Malte Andreasson, CEO and co-founder, United Screens.

If you have any questions regarding this acquisition and investments, you are, as always, more than welcome to contact us at United Screens:
Malte Andreasson, CEO & co-founder, malte@unitedscreens.se
Jessica Westin, Head of Communications, jessica@unitedscreens.se
Sami Törmä, Country Manager Finland, storm@unitedscreens.com
Mano Rashidi, Country Manager Norway, mano@unitedscreens.com

We wish you all a great start of 2018!
Your friends at United Screens


Swedish version
RTL GROUP BLIR ÄGARE TILL OCH INVESTERAR I UNITED SCREENS

Vi är glada att meddela att United Screens har blivit förvärvade av RTL Group, ett världsledande företag inom online video, som är majoritetsägt av ett av världens största medieföretag, Bertelsmann. Investeringen och förvärvet kommer att ge oss på United Screens ytterligare stora resurser att växa och utvecklas ännu fortare, och möjligheten att accelerera våra Youtube- och multi-plattform-nätverk tillsammans med våra kreatörer, partners och kunder till United Screens nätverk.

Malte Andreasson, VD och medgrundare:
– Vi är glada att RTL Group delar våra höga ambitioner för framtiden, och att vi med denna investering och nya allians kommer att tillsammans fortsätta växa affärsverksamheten de kommande åren. På United Screens kommer vi att fortsätta sträva efter det bästa för våra kreatörer, partners och kunder.

– Det mest spännande med detta är att vi kommer fortsätta göra exakt det vi gjort de senaste åren: fortsätta förändra medielandskapet! Vi på United Screens kommer att fortsätta arbeta för er som ett oberoende och självständigt företag, vilket innebär att vår dagliga verksamhet kommer fortsätta precis som tidigare med samma United Screens-team som förblir detsamma.

RTL Group är ledande inom broadcast, content och digitalt, och vi på United Screens representerar den nordiska marknaden. Deras portfolio innehåller multi-plattform-nätverk såsom Berlin-baserade Divimove och Los Angeles-baserade Stylehaul. I Sverige har RTL Group under flera år varit ägare av produktionsbolaget FremantleMedia. Vi är stolta att bli en del av en så bra och stor familj. Vi på United Screens kommer att fortsätta arbeta som ett independent och självständigt företag, vilket innebär att vår dagliga verksamhet kommer fortsätta precis som tidigare med samma United Screens-team som förblir detsamma.
Med investeringen så kommer vi på United Screens att fortsätta att fokusera på att utveckla vår Youtube- och multi-plattform-närvaro, utveckla datadrivna system för kreatörer och kunder samt förstärka servicen för partners inom nätverket. Vi är otroligt glada att ha er med oss på vår spännande resa framåt!

– Vi vill tacka Bonnier Ventures, som trodde på vår idé och försåg oss med stöd i ett tidigt stadie, för samarbetet under de första fyra åren av vår resa, säger Malte Andreasson, VD och medgrundare, United Screens.

Om du har några frågor kring förvärvet och investeringen, är du välkommen att höra av dig till och kontakta oss på United Screens:
Malte Andreasson, CEO & co-founder, malte@unitedscreens.se
Jessica Westin, Head of Communications, jessica@unitedscreens.se

Vi hoppas ni alla har haft en bra start på 2018!
Dina vänner på United Screens


Norsk versjon
RTL GROUP BLIR EIERE OG INVESTERER I UNITED SCREENS
Vi er glade for å dele nyheten om at United Screens har blitt ervervet av RTL Group, et verdensledende selskap innen online video, som er majoritetseid av et av verdens største medieselskap Bertelsmann. Investeringen og ervervet kommer til å gi oss i United Screens ytterligere ressurser å vokse og utvikle våre produkter og tjenester enda raskere, og muligheten til å øke vår Youtube- og multi-plattform-nettverk sammen med våre kreatører, partnere og kunder.

Malte Andreasson, CEO og grunder:
– Vi är glade for at RTL Group deler våre høye ambitioner for fremtiden, og at vi med denne investeringen og nye alliansen sammen kommer til å vokse vårt kommersielle virksomhet de kommende årene. På United Screens kommer vi til å fortsette å jobbe mot å levere det beste for våre kreatører, partnere og kunder.

Mano Rashidi, Country Manager Norge:
– Det aller mest spennende med detta er at vi kommer til  fortsette å gjøre  nøyaktig det vi har gjort de seneste årene: Nemlig å  fortsette å  forandre medielandskapet. Det betyr at vi er med å forandre premissene for hvordan kreatører og annonsører jobber sammen når det kommer til online video og utnytter de mulighetene som finnes.

RTL Group er ledende innen broadcast, content og digitalt, og  United Screens representerer det nordiske markedet. Deres portefølje inneholder multi-plattform-nettverk som Divimove i Berlin og Stylehaul i Los Angeles. I Sverige har RTL Group under flere år vært eiere av produksjonsselskapet FremantleMedia. Vi er stolte av å bli del av en såpass bra og stor familie. Vi på United Screens kommer til å fortsette å jobbe som et selvstendig selskap, hvilket innebærer at vår daglige virksomhet fortsetter som før.
Med investeringen så kommer vi på United Screens til å fortsette å fokusere på å utvikle vår Youtube- og multi-plattform-nettverk, utvikle innsikt og datadrevet systemer for kreatører og kunder, samt forsterke servicen vi tilbyr våre partnere idag.

– Vi vil samtidig  takke Bonnier Ventures, som trodde på vår idé og støttet oss i en tidlig stadiet, for samarbeidet under de første fire årene av vår reise, sier Malte Andreasson, VD och grunder, United Screens.

Om du har noen spørsmål rundt ervervet og investeringen, er du  velkommen til å ta kontakt med oss på United Screens:
Mano Rashidi, Country Manager Norge, mano@unitedscreens.no
Malte Andreasson, CEO & co-founder, malte@unitedscreens.se
Jessica Westin, Head of Communications, jessica@unitedscreens.se

Vi håper dere har hatt en fantastisk start på 2018!
Hilsen alle oss på United Screens


RTL GROUP OSTAA UNITED SCREENSIN JA INVESTOI SEN LIIKETOIMINNAN KASVUUN

RTL Group, yksi maailman johtavia online-videoyhtiöitä, on ostanut United Screensin. RTL Group on osa Bertelsmannia, joka puolestaan kuuluu maailman suurimpiin mediayhtiöihin. Yrityskauppa ja RTL Groupin investointi luo United Screensille entistä paremmat mahdollisuudet palvella verkostonsa sisällöntuottajia ja asiakkaita.   

Malte Andreasson, United Screensin toimitusjohtaja ja perustajaosakas:
– Olemme iloisia, että RTL Group uskoo meihin ja näkymiimme näin vahvasti, ja että tämän investoinnin ja nyt syntyvän yhteenliittymän myötä voimme kasvaa entistä vahvemmin. Tulemme United Screensillä jatkossakin työskentelemään aina sisällöntuottajien, kumppanien ja asiakkaidemme parhaaksi.

– Ehkäpä hienointa tässä on se, että saamme jatkaa juuri sitä missä olemme hyviä. Yhdessä muutamme pohjoismaista mediakenttää, mutta entistä vahvempana, suuremmilla resursseilla ja aiempaa useamman henkilön voimin myös Suomessa. Voimme tukea kumppaneitamme myös kansainvälisesti, sanoo Sami Törmä, United Screensin Suomen maajohtaja.

Saksalainen RTL Group on johtava broadcast- ja digitaalinen sisältöyhtiö, ja United Screens liittyy nyt edustamaan konsernia Pohjoismaissa. RTL:n portfolioon kuuluu muitakin multi-platform -verkostoja, kuten berliiniläinen Divimove ja losangelesilainen Stylehaul. RTL Group omistaa Suomessa tuotantoyhtiö FremantleMedian. United Screens toimii jatkossakin itsenäisenä yrityksenä, joten sen päivittäinen toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Investoinnin avulla United Screens kasvattaa toimintaansa Youtubessa ja muilla alustoilla, kehittää dataohjattuja järjestelmiä sisällöntuottajille ja asiakkaille ja parantaa palvelutasoa verkostonsa kumppaneille.

– Kiitämme Bonnier Venturesia, joka uskoi ideaamme ja tarjosi meille alkuvaiheen tukea neljän ensimmäisen toimintavuotemme aikana, Malte Andreasson sanoo.

Mikäli haluat kysyä lisää, otathan meihin yhteyttä:

Sami Törmä, Country Manager Finland, storm@unitedscreens.com
Malte Andreasson, CEO & co-founder, malte@unitedscreens.se
Jessica Westin, Head of Communications, jessica@unitedscreens.se


Tämän myötä toivomme kaikille oikein hyvää alkanutta vuotta 2018!
United Screensin tiimi